SCDVV Bujoru

Proiecte

La acestea se adaugă nenumărate colaborări internaţionale, sesiuni şi comunicări ştiinţifice, târguri şi expoziţii – tot atâtea prilejuri ce ne oferă bucuria şi mândria de a demonstra atât colegilor noştri, specialişti în viticultură şi  vinificaţie, cât şi publicului larg că podgoriile Moldovei dau vinuri alese, ce ne reprezintă cu succes la concursurile internaţionale de profil.