SCDVV Bujoru

Personal Cercetare

SCDVV Bujoru

Laborator ameliorare si tehnologii viticole

Dr.ing.
Viorica ENACHE

Profil Hidroameliorații viticole si Agrometeorologie

Cercetător științific II

Ing.
TABARANU GABRIEL

Profil Protecția
plantelor
-

Cercetător științific

Ing.
Ștefan Potirniche

Profil Ameliorare, Agrotehnica si
Ecologie

Asistent Cercetare

As.
Măndița Cosman

Profil Hidroameliorații viticole si Agrometeorologie

Asistent

As.
Dorina Bicșada

Profil Protecția
plantelor
-

Asistent

As.
Irina Damaschin

Profil Ameliorare, Agrotehnica si
Ecologie

Asistent

SCDVV Bujoru

Laborator biotehnologii vinicole si chimia vinului

Dr.biolog
Aurel CIUBUCĂ

Profil încercări microbiologice și biotehnologii fermentative

Secretar științific CS I

Dr.farm.
Mihai Tudor

PProfil Încercări
Fizico-chimice
-

Asistent Cercetare

Ing. drd.
Marius Stoica

Profil încercări tehnologice
-

Asistent Cercetare

As.
Mirela Gafton

Profil încercări microbiologice și biotehnologii fermentative

Asistent

As.
Vlase Veronica

PProfil Încercări
Fizico-chimice
-

Asistent

As.
George Ene

Profil încercări tehnologice
-

Asistent